אם לא יודעים מי אני בדרך כלל הראיון יהיה פחות מעוצב, ויותר יעיל. כשאני משחררת מידע על עצמי – למרואיין יש אג'נדה. צריך להשהות את המידע על עצמי ולהיות שקופה. לא להפוך לאויבת, או שרוצה להוכיח לי משהו.
סוגי שאלות:
למה – מייצר תשובה מתגוננת או מאורגנת מדי. יותר טוב להחליף את זה ב: איך זה ש- איך אתה מסביר את זה?
מה לעשות: להתנסות בראיון או בתכנון של ראיון.
1. מהן התמות העקרוניות שעליהן אני יכולה לשאול – כמו שדיברנו קודם – ואיך אני מתרגמת את התמות האלה לשאלות של בני אדם.
2. לנסות דרך שני הפרקים האלה להכין ראיון עם מישהו אמיתי. למצוא מידע על אותו אדם, איך קשור לעבודה, מה עמדתו בשדה שאותו חוקרים. על מה אני רוצה לראיין אותו. אפה צריך להזהר, איזה שפה לנקוט, מה לא צריך להסגיר, איך לבנות את הסמכות מול אותו אדם. קלסטר של שאלות. איך לבנות את יחסי האמון. איך להיות שקופים, כלא מייצרים אג'נדה מעצם מי שאנחנו.

סגירת תפריט